خبرگزارى قاصدان آزادى: روز شنبه ۱۴بهمن۹۶ زندانیان سیاسی و فعالین مدنی ٬ آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، که پیش از این در چهارم بهمن ماه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند، در اعتراض به این عمل، دست به اعتصاب غذا زدند. آنها طی بیانیه‌ای اعتصاب غذای خود را اعلام کردند.

 

متن بيانيه اين دو زندانى در زير آمده است:
١٠روز زمان كمی نیست برای جبران دستوری چند ساعته و برای اجرای قانون،١٠روز پیش با ضرب و شتم بدون هیچ توضیح قانونی به زندان قرچك منتقل شدیم، محل اجرای حكم ما طبق قانون زندان اوین و بند زنان این زندان بوده است و به هیچ عنوان حكم تبعید در پرونده نداشتیم. مهم این است كه اصل قانون تفكیك جرایم به راحتی نقض شده است. ١٠روز مهلت دادیم تا ما را به بند زنان زندان اوین كه محل اجرای حكم ما میباشد باز گردانند اما دریغ از حتی توضیح قانع كننده و قانونی برای این جابجایی،از امروز١٤بهمن ٩٦در اعتراض به نقض قانون تفكیك جرایم وتبعید غیر قانونیمان دست به اعتصاب غذا خواهیم زد و باز یك هفته مهلت میدهیم تا ما را به همان محل قبلی یعنی بند زنان زندان اوین بازگردانند در غیر این صورت در روز شنبه ٢١بهمن ٩٦ لب بر آب هم خواهیم بست و تا زمانی كه ما یعنی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی را همزمان و به همراه هم به بند زنان زندان اوین باز نگردانند و همچنین سهیل عربی را كه در حمایت از ما و در اعتراض به این تبعید غیرقانونی در اعتصاب غذا و تبعید به سر میبرد را به بند سابق در اوین باز نگردانند دست از اعتصاب بر نخواهیم داشت و مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای ما دو نفر و همچنین آرش صادقی و سهیل عربی و دوستان و رفقای دیگرمان كه در حمایت از ما دست به اعتراض زنند متوجه دادستانی، قوه قضاییه، سپاه ثارلله میباشد. در ضمن ما از خانواده هایمان خواستیم كه دیگر به ملاقات ما در زندان قرچك نیایند وعده دیدار ما در صورت بازگشت ما به زندان اوین و بند زنان آن در سالن ملاقات اوین خواهد بود و در غیر این صورت شخص حاج مرادی میبایست جنازه های ما را به عزیزانمان تحویل دهد.
آتنا دائمی ،‌گلرخ ایرایی
قرنطینه زندان قرچك ١٤بهمن ٩٦