خبرگزاری قاصدان آزادی: در تجمع صبح امروز ۵ دی ماه؛ خانم ربابه رضایی همسر زندانی سیاسی کارگر رضا شهابی و ۵۱ تن از فعالین مدنی و کارگری و دانشجویان در مقابل وزارت کار دستگیر شدند.

این دستگیریها توسط مامورین نیروی انتظامی و لباس شخصیها انجام شد. آنها از همان بدو شکل گیری تجمع به مردم تجمع کننده حمله کرده و اقدام به دستگیری آنها کردند.

بر اساس آخرین اخبار تعداد بازداشتهای تجمع امروز۵دی ماه مقابل وزرات کار در اعتراض به وضعیت رضا شهابی به ۵۱ تن رسید.
آخرین گزارشها خبراز بازداشت ۴۱تن از آقایان و۱۰ تن ازبانوان می دهد.

گفته میشود که قرار است خانمهای بازداشتی به کمیته وزرا و مردان بازداشت شده به زندان اوین منتقل شوند.
این تجمع بنا به فراخوان قبلی خانم ربابه رضایی همسر زندانی سیاسی کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و حومه در اعتراض به ادامه حبس آقای شهابی در شرایط بیماری انجام شد. آقای شهابی در وضعیت نامناسب جسمی در زندان گوهردشت کرج زندانی است و دوبار در دو هفته اخیر سکته کرده است. پزشک زندان گفته است که وی تحمل ادامه زندان را ندارد اما مسئولین قضایی به زجرکش کردن وی ادامه می‌دهند.
وکیل رضا شهابی می‌گوید در حال حاضر اعتراض آنها به حفظ جان زندانی بر اساس آیین‌نامه داخلی زندان است.
اسامی تعدادی از دستگیرشدگان به شرح زیر است:
ربابه رضایی
احسان محمدی
یاشار دارالشفا
پویا جانی پور
سیاوش امجدی
مهدی توپچی
محمد شباهتی
ریحانه انصاری
رومینا محسنی
حسن سعیدی
روناک رضایی
محمد عادلی
فرهاد شیخی
عباس شهرابی
امیرعباس آذرم‌وند
زرتشت احمدی راغب
فرهاد شیخی
ژیلا مکوندی