خبرگزاری قاصدان آزادی: بعد از ترور احمد نیسی در لاهه هلند، اداره اطلاعات اهواز، روز گذشته ۱۸آبان ۹۶ پدر او را احضار و چند ساعت بازداشت کرد و از ایشان خواست کردند که مراسم ترحیم برای فرزند کشته شده اش برگزار نکند اما وی این درخواست را نپذیرفت و این باعث شد که برادران احمد نیسی هم بازداشت شوند.

یکی از برادرانش به نام حمد نیسی آزاد شد و برادر دیگر به نام حسن نیسی هنوز در بازداشت وزارت اطلاعات است. حسن نيسى در سال ۲۰۰۶ نیز دستگير و براى چند سال به دليل فعاليت‌هاى سياسى در زندان كارون اهواز بود. امروز جمعه ۱۹ آبان نيز راه‌هاى ورودى منطقه شعيبيه توسط نيروهاى امنيتى ايران بسته شد، اما علیرغم ممانعت‌ها و جو امنيتى حاکم در منطقه شعيبيه و حضور نيروهای امنیتی از شهرهاى ديگر استان، مردم عرب از مناطق مختلف در مراسم حاضر شدند. برخی از افرادى كه براى شرکت در مجلس ترحیم به منزل پدری احمد مولی رفته بودند گفتند که نيروهاى زيادى در منطقه حضور داشتند و حتى چادرها و داربستى كه براى اين مراسم در نظر گرفته شده بود توسط نيروهاى امنيتى و لباس شخصی‌ها پايين آورده شد.

در مراسمی که خانواده احمد نیسی برای او گرفته بودند نیروهای اطلاعاتی اهواز اجازه برگزاری مراسم خاص مانند شعر خوانی و یزله را ندادند و لباس شخصی ها وسط جمعیت نشسته و کنترل میکردند.

از جمله اقدامات دیگر مقامات محلی و استان بستن راههای ورورد به این منطقه با پستهای بازرسی و جلوگیری از عبور مردم به سمت منطقه شعيبيه بود.

یکی از اهالی منطقه شعيبيه میگفت اینهمه پست و بازرسی و اجازه ندادن برای یک مراسم ساده این را نشان میدهد که خود حکومت این کار را کرده است و الان اینقدر پرررو شده اند که ترور خودشان را پنهان هم نمیکنند و با اقدامات امروز مخالفت خود را با این شخص شهید به خوبی نشان دادند که کار کشتن این مرحوم کار عوامل وزارت اطلاعات در خارج کشور بوده است.