خبرگزاری قاصدان آزادی: روحیه صفاجو و تارا هوشمند ۲۱ ساله و سرمد شادابی ۲۲ ساله سه هموطن بهایی ایرانی در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه هریک به ۵ سال حبس محکوم شدند. این سه نفر در اسفند ۱۳۹۳ پس از قبولی در کنکور دانشگاه در مرحله انتخاب رشته از تحصیل بازداشت شدند.

اتهام این افراد "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهاییت" اعلام شده است.

بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اسفند ماه ۱۳۶۹ تصویب و به تایید خامنه‌ای، آمده است: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.»