خبرگزاری قاصدان آزادی: یکی از زندانیان در زندان اردبیل به نداشتن جای برای استراحت شبانه اعتراض کرده بود. به دلیل همین اعتراض, زندانبانان او را بشدت مضروب و سپس در هوای سرد در حیاط با زنجیر به میله پرچم بستند.

این رویه غیر انسانی بارها و بارها در این زندان تکرار میشود و هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست!این زندانی که بهنام امیری نام دارد به اتهام سرقت در حال گذراندن دوران محکومیت خویش میباشد. وی در بند جوانان نگهداری میشد پس از اینکه به بند ۵ این زندان منتقل شد جایی برای استراحت نداشت موضوع را به مسئولین زندان گفت که با ضرب و شتم رییس بند مواجه شد.

پس از اینکه این زندانی مجددا مورد ضرب و شتم قرار گرفت اقدام به خودزنی کرد ولی مسئولین زندان بعد از کنترل او و بدون رسیدگی به جراحات این زندانی تصمیم گرفتند او را به میله پرچم در میانه حیاط زندان با دستبند و پابند زنجیر کنند.

مسولین زندان به سایر زندانیان گفته اند در صورت بازگشت به بند کسی حق ندارد به او جای خواب بدهد!