خبرگزاری قاصدان آزادی: صبح روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه، آقای یادگار داوودی عموی زندانی سیاسی ارژنگ داوودی به همراه فرزندش به دفتر پیگیری سپاه خوزستان احضار شد. وی پس از معرفی خود به دفتر پیگیری خوزستان مورد بازجویی و اذیت و آزار قرار گرفت.

عموی پیر وسالخورده زندانی سیاسی ارژنگ داوودی طی روزهای گذشته به دفعات توسط نهادهای سرکوب خوزستان مورد تهدید تلفنی قرار گرفته بود. به ایشان گفته شده بود که می بایست خود را طی روزهای آینده به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات خوزستان معرفی کند.

بر اساس گزارشهای نزدیکان ایشان این بازجویی؛ تهدید و احضار به دلیل ارتباط و حمایت از زندانی سیاسی ارژنگ داوودی است. به ایشان گفته شده که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه می بایست مجددا خود را معرفی کند.

آقای ارژنگ داوودی در زندان زابل به حالت تبعید به سر می برد و چند پرونده اتهامی دارد.

این زندانی سیاسی در ۲۹ مرداد ماه در فایل صوتی با صدای خودش اعلام کرده بود که به دلیل افزایش فشارها بر روی خودش و همراهی و همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی رجایی شهر اعتصاب غذا و دارو می کند. آقای داوودی همچنان در سلول انفرادی قرار دارد.