خبرگزاری قاصدان آزادی: حکم اعدام علیرضا تاجیکی درحالی اجرا شد که نسرین ستوده، وکیل وی روز گذشته اعلام کرده بود «ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد و شواهد پرونده حاکی از آن است که موکلش مرتکب اتهامات وارده نشده است.»

نسرین ستوده روز هیجدهم مرداد گفته بود که علیرغم ایرادات حقوقی فراوان پرونده، قضات (جنایتکار باصطلاح)دیوان عالی تا کنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی او و دیگر وکلای پرونده را رد کرده‌اند: «علیرضا تاجیکی در ۱۵ سالگی و کودکی متهم شده است، علاوه بر بحث مهم کودک بودن متهم، شواهد پرونده حاکی از این است که علیرضا مرتکب جرمی نشده، همینطور کسان دیگری در این پرونده متهم بودند که در ساعات منتهی به قتل با مقتول دیده شده بودند. اما قضات پرونده تحقیقات درباره آنها را متوقف کردند و نهایتا حکم قصاص برای علیرضا تاجیکی صادر و تایید شد، علاوه بر اینها ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد که به دلیل فنی بودن وارد نمی‌شوم ولی با وجود ایرادات موثر، چندین نوبت تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد کردیم ولی رد شده است.»