خبرگزاری قاصدان آزادی: امید علیشناس، فعال مدنی زندانی در زندان اوین روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۶ بصورت مشروط آزاد شد.

امید علیشناس که جهت سپری کردن دوران هفت سال حبس خود در زندان بسر می برد، پس از اعمال ماده ۱۳۴ روز شنبه بصورت مشروط از زندان آزاد شد.

علیشناس در سیزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت و به بند دو-الف متعلق به سپاه پاسداران منتقل شده بود و در آن زمان علیرغم وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی، دادستانی به دلایل نامعلوم از پذیرش وثیقه خودداری کرده و سپس با اتمام بازجویی ها وی را به بند هشت زندان اوین منتقل کردند.

این فعال مدنی پس از گذشت ۱۶ ماه بازداشت، در تاریخ ۲۸ دی ماه سال گذشته و با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

علیشناس در دادگاه بدوی توسط دژخیم مقیسه به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود اما در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به پنج سال و “توهین به رهبری” به دو سال و جمعا به هفت سال حبس محکوم شد.

در نهایت امید علیشناس در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور مأموران ثارالله در منزل پدریش توسط ماموران به زندان اوین منتقل شد.