خبرگزاری قاصدان آزادی: عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی برای اقدام فوری اعلام کرد که وضعیت جسمی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی به‌دنبال اعتصاب غذای وی رو به وخامت گذاشته است.

اسماعیل عبدی در ٣٠ آوریل ـ برابر با ١٠ اردیبهشت ٩٦ اعتصاب‌غذای خود را شروع کرده است. این زندانی عقیدتی در حال سپری کردن حکم ٦سال حبس در زندان اوین تهران می‌باشد.

عفو بین‌الملل از اعضای خود در سراسر جهان خواسته است فوراً به فارسی، انگلیسی یا زبان خودشان از مقامهای رژیم ایران بخواهند فوراً اسماییل عبدی را بدون قید و شرط آزاد کنند چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به‌خاطر فعالیتهای مسالمت آمیزش زندانی شده است.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار رسیدگیهای پزشکی به این زندانی شده است.

لینک فراخوان: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6260/2017/en/