خبرگزارى قاصدان آزادى: روز دوشنبه ۱۹دی ۹۵، هاجر پیری پس از آنکه به یک بند مناسب در زندان تبریز منتقل شد، به اعتصاب غذای خود پایان داد. مسئولین زندان تبریز پس از ۶روز اعتصاب غذای زندانی سیاسی کورد، هاجر پیری اقدام به انتقال وی به یک بند مناسب کردند.

لازم به توضیح است که زن زندانی سیاسی کورد از روز سه شنبه ۱۴دی ۹۵ در اعتراض به نگهداریش در یکی از بندهای نامناسب و مختص زندانیان خطرناک، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.
هاجر پیری ٣٣ سالە، اردیبهشت ١٣٨٦ توسط نیروهای اطلاعاتی نقدە بازداشت و مدت ٧ ماه در بازداشتگا‌ههای ادارە اطلاعات شهرهای نقدە و ارومیە نگهداری شدە بود.
این زندانی سیاسی مهرماه سال۱۳٨۶ در شعبە یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف رژیم و اقدام علیه امنیت رژیم” توسط قاضی حصاری به ۱۷سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
هاجر پیری روز جمعە ٣دی‌ ۹۵ پس از ٩سال حبس در زندان کرمان با دستبند بە زندان مرکزی تبریز منتقل شدە بود.