خبرگزاری قاصدان آزادی: عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی برای اقدام فوری اعلام کرد که وضعیت جسمی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی به‌دنبال اعتصاب غذای وی رو به وخامت گذاشته است.

ادامه مطلب: وخامت وضعیت جسمی معلم زندانی و فراخوان عفو بین‌الملل برای آزادی بدون قید و شرط

خبرگزاری قاصدان آزادی: ١٨ تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در خصوص رسیدگی به وضعیت وخیم آتنا دائمی که در اعتصاب غذا به سر می برد، به دادستان تهران نامه ای نوشته و نگرانی خود را از ادامه اعتصاب این زندانی سیاسی اعلام کردند.

ادامه مطلب: ابراز نگرانی ١٨ تن از زندانیان سیاسی-عقیدتی زن در مورد وضعیت وخیم آتنا دائمی

خبرگزاری قاصدان آزادی: آرش صادقی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین می گوید که اگر از هتاکی ها و آزار روحی و جسمی در دوران بازجویی خودم و همسرم و طرح بحث اعدام او بخاطر نگارش یک داستان در نقد حکم غیر انسانی سنگسار عبور کنم، فشارهایی که به همسرم در این مدت وارد کرده اند سخترین روزهای زندگی ام را برایم رقم زده است.

ادامه مطلب: نوشته آرش صادقی در مورد شکایت از عوامل اطلاعات سپاه به خاطر هتک حرمت همسرش گلرخ

خبرگزاری قاصدان آزادى: زندانی سیاسی،فاطمه مثنی زندانی محبوس در بند زنان اوین با محکومیت ۱۵ سال حبس، از سال گذشته که در محل هواخوری این بند دچار آسیب از ناحیه پا شد در سایه عدم رسیدگی پزشکی لازم، کماکان از آسیب دیدگی تاندون پا رنج می برد.

ادامه مطلب: زندانى سياسى فاطمه مثنی؛ قصور مسئولان زندان و پارگی مضاعف تاندون پا