خبرگزاری قاصدان آزادی: دستگاه قضایی رژیم ایران روز سه شنبه دهم بهمن ماه دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد.

محبوبه مفیدی که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است٬در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.
محبوبه مفیدی به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود.
وی سال ۱۳۸۸ زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت به عقد همسر خود در آمد و آن‌دو تنها یک ماه پیش از ارتکاب قتل ٬عروسی کرده بودند.
اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام کودک-مجرمان در طی یک ماه گذشته است .پیش‌تر خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند منتشر شده بود.
اعدام کسانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند شدیداً توسط قوانین بین المللی منع شده است اما ایران حاضر نیست اعدام کودکان را متوقف کند.