خبرگزاری قاصدان آزادی: روز سه شنبه، علی کاظمی زندانی که در سن ۱۵ سالگی دستگیر شده بود با حکم قصاص آخوندی؛ در زندان مرکزی بوشهر اعدام شد.

گفته می شود، به این زندانی وعده توقف حکم اعدام داده شده بود.
علی کاظمی زندانی ۲۲ ساله هنگام ارتکاب قتل ۱۵ ساله بوده و مدت ۷ سال در زندان مرکزی بوشهر در انتظار اعدام بوده است.

گفتنی است که اجرای این حکم اعدام تا این زمان از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعدام نشده است.
در ماه گذشته نیز یک کودک - مجرم در زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) اعدام شد.

این اعدام تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.