خبرگزاری قاصدان آزادی: دست کم ۷ زندانی که روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه جاری به قرنطینه زندان گوهردشت منتقل شده بودند، اعدام شدند.

صبح روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه؛ حداقل ۷ تن از ۱۴ نفر زندانی منتقل شده به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. هویت اعدام شدگان صبح امروز محمد اختر شمار؛ ابوالفضل نریمان پور؛ مسلم محمدی؛ نیما اسماعیلیان، حمید عبدالهی، مصطفی چاردولی و امیرعباس اردستانی می باشد.

اتهام نیما اسماعیلیان، حمید عبدالهی، مصطفی چاردولی و امیرعباس اردستانی قتل بود.
اما سه تن از زندانیان دیگر ٬متهم به سرقت مسلحانه از سوپرمارکتها بوده و به این اتهام به مرگ محکوم شده بودند. محمد اختر شمار؛ ابوالفضل نریمان پور و مسلم محمدی هر سه مجرد بوده و دو تن از آنان ۲۱ ساله بودند. این سه زندانی محکوم به اعدام ٬در ملاعام بودند. اما از اعدام آنها در ملاعام در حال حاضر اطلاعی نیست.
ابوالفضل نریمان پور جوان ۲۱ ساله از اهالی مشکین شهر و ساکن قرچک بود.
این جوانان اعدام شده صبح دیروز اعدام و ساعت ۱۳ بعدازظهر به خاک سپرده شدند. اهالی محل و خانواده هایی که در مراسم ابوالفضل نریمان پور جوان ۲۱ ساله شرکت کرده بودند همگی با لعن و نفرین از مسئولین قضایی به دلیل این اعدامها ابراز تنفر می کردند.