خبرگزاری قاصدان آزادی: سحرگاه امروز یکشنبه ٥ آذر، سه زندانی با حکم قصاص آخوندی در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.

هویت یک تن از این زندانیان عبارت است از طاهر امینی، ۳۰ ساله، اهل مراغه از بند ۹ زندان مرکزی تبریز، و هویت دو تن دیگر که از زندانیان بند ۱۲ این زندان بودند هنوز مشخص نیست
اجرای این احکام اعدام تاکنون توسط رسانه‌های رسمی ایران اطلاع رسانی نشده است.