خبرگزارى قاصدان آزادى: همزمان با کشته شدن شمار زیادی از هموطنان در غرب کشور در جریان زلزله شب گذشته٬ماشین کشتار نظام نیز همچنان قربانی میگیرد.

دستگاه قضایی رژيم جنايتكار آخوندى، ۴ زندانی را صبح امروز در ارومیه به دار آویخت.
به‌رغم زلزله و کشته شدن شمار زیادی از هموطنان، دستگاه قضایی در ارومیه صبح روز دوشنبه ٢٢آبان ماه ٩٦ چهار زندانی را در زندان ارومیه بدار آویخت.
اسامی اعدام شدگان که همگی اهل میاندوآب بودند؛ عبارت است از:
قباد مرادی، مرتضی قلی پور، مهدی حاجی‌زاده و رامین عشقی.
این زندانیان روز یکشنبه همراه با ٥زندانی دیگر به سلول انفرادی منتقل شده بودند.