خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی صبح روز یکشنبه ٢١ آبان یک زندانی به نام مدد علیزاده را در زندان مرکزی اردبیل اعدام کرد.

در هفته گذشته نیز دستکم نه زندانی در زندان‌های مشهد و تایباد اعدام‌شده‌اند
روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه، پنج زندانی در زندان مرکزی مشهد و چهار زندانی در زندان تایباد به طناب دار آویخته شده‌اند.
هویت چهار تن از این زندانیان اعدام‌شده در مشهد به شرح ذیل است:
۱.حسین یعقوبی، اهل مشهد
۲. حسین حاجی‌آبادی، اهل بیرجند
۳. شاهرضا حسن‌زاده‌، اهل نیشابور
۴.یوسف باغبان، اهل زاهدان