خبرگزاری قاصدان آزادی: روز دوشنبه ۱۷ مهرماه ۹۶ یک دانشجو به نام علی رضایی اهل روستای محمود آباد از پخش کوار از توابع شیراز که برای امرار معاش جنس خارجی به شیراز وارد می کرد از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر فیروزآباد به نام سرگرد کمالی کشته شد.

اين جوان براي تامين هزينه زندگی خود باری را كه تنها ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشت جابجا مي كرد .

علی رضایی صبح روز دوشنبه در حین جابجایی بار لاستیک توسط مامورين و به دستور كمالي با شليك گلوله كشته شد. اين جوان دانشجو و بيكار بود.
گفتنی است که كار اين دانشجو و بسياري ديگر از جوانان مثل كار كولبران كردستان است با اين تفاوت كه كولبران كردستان پياده حمل و نقل مي كنند اما در اين منطقه با ماشين این کار را می کنند.