خبرگزاری قاصدان آزادی: در یورش پنجشنبه ساعت ١٢ شب (ششم مهرماه) نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر به منزل فردی مظنون به قاچاق بنزین، دو مرد جوان و یک کودک سه ساله بضرب گلوله نیروی انتظامی کشته شدند.

یکی از افرادی که توسط نیروی انتظامی بقتل رسید مصطفی روستا نام داشت که مانند خیلی از جوانان این منطقه بخاطر مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری در کار فروش بنزین در آنسوی مرزها بود.
با یورش شبانه نیروی انتظامی به منزل مصطفی روستا، برادر زن وی آقای دادخواه و کودک خردسال و سه ساله مصطفی روستا نیز به ضرب گلوله های نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند.

ناگفته نماند که این خانواده نه جزو اشرار و نه متخلفین جنایی و قضایی بودند. این خانواده هم بخاطر فشار مالی و بیکاری در آن منطقه از راه فروش بنزین امرار معاش می کردند که برادر کوچکتر مصطفی روستا بنام مرتضی در سال ٩٢ در سن ١٦ سالگی نیز هنگام حمل بنزین در یک سانحه رانندگی کشته شد و مصطفی باید بعنوان بزرگ خانواده مخارج زندگی خود و خواهرانش را تهیه می کرد. مصطفی بعد از درگذشت برادر کوچکش اسم فرزند تازه بدنیا آمده خود را نیز مرتضی گذاشت و امید داشت با فروش بنزین بتواند زندگی خانواده را تامین کند که با یورش نیروی انتظامی در شب پنج شنبه تمامی آرزوها و امید های این خانواده برباد رفت.