خبرگزارى قاصدان آزادى: زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت سیدجمال موسوی در اولین ساعات اول شهریور ماه؛ در زندان گوهردشت اعدام شد.
سید جمال سید موسوی در سال ۱۳۸۷ از سوی مأمورین وزارت اطلاعات شهر سنندج دستگیر و به اتهام محاربه در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شد. وی در تیرماه سال ۹۵ از زندان سنندج به زندان گوهردشت تبعید شده بود.
سیدجمال موسوی زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت از تاریخ ٢٥ مرداد ٩٦ به بهانه اعزام به مراکز پزشکی از بند خارج شده و مدت هفت روز در انفرادیهای این زندان با دستبند و پابند بسته شده و حتی لحظه ای باز نشده بود. اقدام غیرانسانی که موجب ایجاد بریدگی در نقاط مختلف بدن و خونریزی او شده بود. روز گذشته ۳۱ مرداد ماه؛ به دلایل نامعلومی برای ساعتی به بند عمومی سابق خود؛ بند هفت سالن ۲۱ باز گردانده شد با اینحال مجددا برای اعدام منتقل شد. خانواده سیدجمال برای آخرین ملاقات با وی احضار شده اجازه یافتند آخرین دیدار را با او بکنند.
حکم اعدام او در ساعات اولیه امروز به اجرا درآمد.