خبرگزاری قاصدان آزادی: بنابر گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ۲ برادر در طی ۴ ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. تا به حال از یک خانواده ۱۱ نفر کشته شده اند و یک نفر از آنها در انتظار اجرای حکم ضدبشری اعدام می باشد.

صبح روز دوشنبه ۱۶ مردادماه یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. این زندانی جودا ریگی نام داشت ۳۲ ساله اهل روستای بیدلنگ از توابع شهرستان میرجاوه بود.  وی ۵ سال در بند ۷  زندان مرکزی زاهدان  زندانی بود و روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه بطور ناگهانی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادی منتقل نمودند. اتهام وی داشتن مواد مخدر بود.

همزمان با انتقال این زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام زندانبانان ولی فقیه تمامی تماسهای زندان را قطع کردند.

لازم به ذکر است جودا ریگی ۴ ماه پیش نیز همراه با تعدادی از زندانیان که در میان آنها برادرش رحیم ریگی ۳۶ ساله نیز حضور داشته به سلولهای انفرادی بند قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بود. زندانبانان ولی فقیه برادر وی رحیم ریگی را اعدام کردند اما جودا را که با چشمان خویش شاهد به دار کشیدن بردارش بود مجددا  به بند ۷ بازگرداندند.

تا به حال  ۶ نفر از این خانواده اعدام شدند که در میان آنها ۲ برادر بقیه پسر دایی ، پسر عمو و سایر اقوام وی  بودند و یک نفر از آنها در بند ۷ در انتظار اجرای حکم اعدام می باشد. پاسداران ولی فقیه هنگام دستگیری اعضای  این خانواده ، حدود ۵ نفر را در خانه های خویش به گلوله بستند و به قتل رساندند . جمعا تا به حال از این خانواده ۱۱ نفر کشته شده اند و یک نفر از آنها در انتظار اجرای حکم ضدبشری اعدام می باشد.