خبرگزاری قاصدان آزادی: حکم اعدام جوانی در ملأعام در شهر گلپایگان روز گذشته یکشنبه ۱۵مرداد ۹۶ توسط قضاییه رژیم در اصفهان صادر شد.

این جوان که متهم به کشتن ۳تن از مأموران نیروی انتظامی گلپایگان از جمله محمد هاشمی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان است در تاریخ ۶دیماه ۹۵ در یک درگیری مسلحانه همراه با ۲برادر خود با نیروی سرکوبگر انتظامی شرکت داشت که ۲برادر وی توسط مأموران به قتل رسیدند.

اجرای احکام اعدام در ملا عام که خواسته رژیم ولایت فقیه میباشد، بر ناامیدی مردم اضافه میکند و تنها در جهت افزایش سرکوب و ایجاد رعب و وحشت بین مردم است بنابراین شرکت در این صحنه های غیر انسانی توسط مردم ایران تحریم میشود و مردم ایران این نمایشات رقص مرگ را به خود جنایتکاران واگذار میکنند.