خبرگزاری قاصدان آزادی: دژخیمان ولایت فقیه صبح روز چهارشنبه یازدهم مرداد در زندان سنندج یک زندانی را اعدام کردند. این زندانی مرتضی رحمانی نام داشت دو روز قبل جهت اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.

این زندانی در سا ل١٣٩٠ توسط اطلاعات رژیم دستگیر شد و سپس در بهمن ماه سال ٩٢به اتهام ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کرد ”به سه سال زندان و سه بار اعدام“ محکوم شد.

مرتضی رحمانی اهل روستای ”تیلکو“ از توابع کامیاران بود و در دوران زندان خود بارها توسط دژخیمان مورد شکنجه قرار گرفته بود.