خبرگزاری قاصدان آزادی: صبح روز سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶، دو زندانی در زندان سمنان، اعدام شدند.

رسانه‌های حکومتی از بردن نام این دو زندانی خودداری کردند و تنها اعلام کردند که آنها به اتهام مواد مخدر اعدام شده‌اند، اتهامی که رژیم آخوندی برای اکثریت زندانیان اعدام شده استفاده می‌کند.

در هفته های اخیر موج کم سابقه ای از اعدام زندانهای سراسر کشور را در بر گرفته است.