خبرگزاری قاصدان آزادی: سه روز پیش ۱۱تیر ماه دوازده زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت منتقل شدند که صبح امروز ۱۴تیر ماه؛ مسئولین اجرای احکام حداقل ۱۰تن از آنان را به صورت جمعی اعدام کرده و ۲زندانی به بند بازگشتند.

بر اساس اخبار موثق؛ صبح امروز، مسئولین اجرای احکام حداقل ۱۰تن از زندانیان را به صورت جمعی اعدام کرده و ۲زندانی به بند بازگشتند. یکی از اعدام شدگان عباس یوسفی زندانی بود که چندی پیش در یک درگیری به دستور مدیر داخلی زندان داریوش امیریان به ضرب چاقو به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود.
از اسامی بقیه اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست.

اتهام اکثر زندانیان منتقل شده قتل و از محکومین به قصاص آخوندی بودند. بر اساس اخبار منتشر شده قبلی اسامی ۴تن از آنان قهرمان علی عباس پور، رضا نیعتی، سید محمد سید عبدالله و عباس یوسفی پور بود. قهرمان علی عباس پور طی یک درگیری طایفه ای متهم به قتل شده و سپس در پی برگزاری مراسم قسامه در حالی که اسناد کافی علیه او وجود نداشت به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گفته نزدیکان به زندانی عباس یوسفی پور که صبح امروز اعدام شد؛ وی در یک درگیری ناخواسته مرتکب قتل شده بود. اما در دادگاه حکم قتل عمد گرفته و به اعدام محکوم شده بود.