خبرگزارى قاصدان آزادى: به گزارش فعالان حقوق بشرى ، مراجعه مكرر خانواده هاى چند تن از فعالين ناپديد شده اهوازى به ستاد خبرى، دادگاه انقلاب، زندان ها و همچنين شكايتهاى مكرر آنها در تهران نتيجه اى نداشت و تا كنون ارگانهاى امنيتى وقضائي هيچگونه خبر دقيقى از محل بازداشت يا حبس آنها به خانواده ها ندادند.

 

خانواده هاى اين فعالين نگران وضعيت سلامتى فرزندان خود هستند و اخيراً اخبارى مبنى بر كشته شدن يك زندانى زير شكنجه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز به بيرون درز شد كه موجب نگرانى خانواده هاى اين فعالين شد. بعضى از اين أفراد بيش از يك يا دو سال از بازداشت آنها مى گذرد وتا كنون سرنوشت آنها مجهول است.

مشخصات اين پنج تن زنداني ناپديد شده به شرح ذيل است:
*حمزه حسین زاده (عساکره) نوجوان عرب اهل شهرک طالقانى (منطقه کوره) ماهشهر در تاریخ ٢٩ بهمن‌ماه ١٣٩٤ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون خانواده او موفق نشده‌اند هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت او به دست بیاورند.حمزه حسين زاده در زمان بازداشت فقط ١٥ سال سن داشت.

*عبدالله كرم الله كعب و شاعر احمد كعبى از اهالى منطقه شاوور در مسير اهواز-شوش كه هر دو روز چهارشنبه ٢٩مهر ١٣٩٤ توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند و تا كنون هيچگونه اطلاعى به خانواده هاى آنها داده نشد. عبدالله كرم الله كعب،٣٦ ساله ،بدليل فعاليتهاى مذهبى و فعاليتهاي فرهنگي وهمچنين شاعر احمد كعبى نيز بدليل فعاليتهاي فرهنگي و مشاركت در شب شعرهاي محلي در عيد فطر سال ١٣٩١ دستگير و بعد از محاكمه در دادگاه انقلاب واتمام دوران محكوميت خود در مهر ماه سال ١٣٩٤ براى دومين بار بازداشت و تا كنون از سرنوشت آنها اطلاعى در دست نيست.

*باقر غلامى(نعامى) روحانى اهل سنت اهوازى،٣٥ساله،ساكن كوى پاداد شهر اهواز، بدليل فعاليتهاى مذهبى و ترويج مذهب اهل سنت در اهواز در عصر روز یک‌شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٤ توسط اداره اطلاعات بازداشت وعلى رغم شكايتهاى فراوان خانواده او در اهواز و تهران و با مراجعه به ارگان‌هاى امنیتى و ستاد خبرى و دادگاه انقلاب خانواده باقر غلامى هیچ گونه اطلاعى از سرنوشت او به دست نیاورده اند. باقر غلامى سابقه چندين بار حبس بدليل فعاليتهاى مذهبى اهل سنت را دارد. يكى از دوستان او مى گويد: در سال ١٣٩١ در زندان ،باقر غلامى به من گفت بازجو او را تهديد به مرگ كرده بود و به او گفته چنانچه از عقيده خود بازنگردد و دست از فعاليتهايش برندارد او را خواهند كشت.

*على ظاهرى سارى،٢٣ ساله،داراى ليسانس قانون و يكى از فعالين سياسي كوى علوى (حي الثورة) شهر اهواز در سپيده دم روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و تا كنون خانواده او هيچ گونه اطلاعي از دليل و محل بازداشت اطلاعى در دست ندارند.