خبرگزاری قاصدان آزادی: به گزارش فعالین بلوچ، امروز پنجشنبه ۱۴اردیبهشت ۹۶، هموطن بلوچ، «عبدالرشید درشته»، ۴۰ساله که با بار چند کیسه برنج مورد شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته و در اثر اصابت تیر به سر نامبرده به شدت مجروح شده بود، پس از ۸روز در بخش مراقبت های ویژه جان باخت.

این هموطن بلوچ اهل سرباز که روز سه شنبه ۵اردیبهشت ۹۶، در تیراندازی مستقیم ماموران لباس شخصی به شدت مجروح شده بود، در بیمارستان خاتم ایرانشهر به علت شدت جراحات فوت کرد.
سالانه ده ها شهروند بلوچ در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست می دهند پیگیری های خانواده اما هیچ نتیجه ای برای بازماندگان نداشته است.