خبرگزاری قاصدان آزادی: به گزارش فعالین بلوچ، عبدالرحمن درازهی ۲۵ ساله فرزند دلمراد توسط ماموران نیروی انتظامی مورد تیراندازی قرار گرفت و با اصابت تیر به سر نامبرده کشته شد.
منابع مطلع نزدیک به خانواده وی در اینباره گفتند: “عبدالرحمن در مسیر برگشت از دهستان کله گان به سمت سراوان با ماشین تویتا که هیچ چیز نیز به همراه نداشت به همراه پسر عمویش بود که ماموران بدون ایست به سمتشان شلیک کردند”

وی افزود: “تیر به سر عبدالرحمن اصابت کرد و در جا جان داد، ماموران هم وقتی فهمیدند کشته شده فورا صحنه را ترک کردند”
این منبع ادامه داد: “با شکایت خانواده ماموران پاسگاه به دروغ پرونده سازی کردند که عبدالرحمن از مرز به طور قاچاقی شهروندان افغان به همراه داشته است”

لازم به ذکر است که سالانه ده ها نفر از جوانان بلوچ در اثر تیراندازی های خودسرانه ماموران کشته و زخمی می شوند.
گزارشهای منظم و دقیقی پیشتر در این زمینه با جزئیات منتشر شده اند که مورد رسیدگی منابع حقوقی قرار بگیرند.