خبرگزاری قاصدان آزادی: صبح امروز چهارشنبه از بین سه زندانی که روز گذشته جهت اجرای حکم قصاص آخوندی در زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده بودند، یک زندانی به دار آویخته شد و دو زندانی دیگر شامل یک زن از اولیای دم مهلت گرفته و به بند بازگردانده شدند.

نام این زندانی « ناصر سلطانی، اهل میاندوآب» بود که امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.این زندانی روز گذشته همراه دو زندانی دیگر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

حکم اعدام دو زندانی دیگر «زهرا محمد پور اهل مهاباد از بند نسوان و محمد رسول هشتیانی اهل ارومیه» با گرفتن مهلت از اولیای دم موقتا متوقف شد و به بندهای مربوطه بازگشتند.