خبرگزاری قاصدان آزادى: به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، سحرگاه روز ١٥ دى، سه زندانی از جمله دو زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.یکی از زندانیان اعدام شده از زندان ندامتگاه کرج برای اجرای حکم به گوهردشت منتقل شده بود.

هویت این زندانیان به شرح زیر است:

۱- تراب رشیدی

۲- علی چشمه نوشی

۳- یک زندانی با نام کوچک سجاد، / زندان ندامتگاه مرکزی کرج