اعدام - قتل حکومتی

خبرگزاری قاصدان ازادی: سحرگاه روز سه شنبه ۲۸دی ۹۵، حکم اعدام ۴زندانی در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا در آمد.

ادامه مطلب: ١٠ اعدام طی دو روز درشهرهای مشهد, اصفهان و کرمان

خبرگزاری قاصدان آزادی: سحرگاه ۲۷ دیماه رژیم آخوندی دو زندانی جوان را در کرمان بدار آویخت. یکی از اعدام شدگان هنگام جرم انتسابی تنها ١٦سال سن داشته است“. آرمان بحر آسمانی ”متولد ۲۲ بهمن ۷۵ بود که در شانزده سالگی در آبان ماه سال ۹۱ دستگیر شد، زندانی دیگر “شمس الله ر ” از اهالی سیرجان معرفی شده که وی نیز ٢٣سال سن داشت.

ادامه مطلب: اعدام دو نوجوان از جمله یک کودک-مجرم در کرمان

خبرگزاری قاصدان آزادی:ساعت ۷ و ۴۵دقیقه صبح روز یکشنبه ۲۶دی ۹۵، یک زندانی به نام «شمس الدین ر» با حکم قصاص آخوندی در زندان کرمان به دار آویخته شد. این زندانی در زندان شهاب کرمان محبوس بود.

ادامه مطلب: اعدام دو زندانی در شهرهای کرمان و همدان

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم ضدبشری آخوندی روز شنبه ٢٥دیماه ٢٠ زندانی را در زندانهای گوهردشت و قزلحصار کرج به‌طور جمعی به‌دار آویخته است. ده زندانی اعدام شده قزلحصار کرج از زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.

ادامه مطلب: اعدام جمعی٢٠زندانی در زندانهای قزلحصار و گوهردشت کرج

خبرگزاری قاصدان آزادی: سحرگاه روز پنج شنبه ٢٣ مرداد ماه ٩٥، دستکم سه زندانی در محوطه زندان مرکزی قزوین از طریق چوبه دار اعدام شدند.

ادامه مطلب: اجرای دستکم حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی قزوین