کاریکاتور

مسئولان غارتگر نظام از پشت میزها در حال مقاومسازی!

کاری از مانا نیستانی

طراح: توکا نیستانی

 

 

چهار قاتل، سه آدمکش، دو جانی
یکی را برگزین گر میتوانی

برگرفته از صفحه فیسبوک هادی خرسندی

خامنه ای:مهم نیست به چه کسی رأی می‌دهیم. مهم این است که همه بیایند و در انتخابات شرکت کنند. نشان بدهند که حاضرند از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند.

عملیات انتحاری احمدی‌نژاد!