آتنا دائمی فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی محبوس در زندان اوین طی نامه‌ای نظر خود را در مورد تظاهرات سراسری مردم ایران و برخورد گروه‌های مختلف با مطالبات مردم به شرح زیر بیان کرد:

 

من هم يك شَر، فتنه‌گر، آشوب‌گر، اغتشاش‌گر، كفِ‌خياباني، جنايتكار و معترضم!
اين‌ها صفاتي‌ست كه اين روزها به مردم معترض در ايران نسبت داده شده است. از سوي حكومتي‌ها و از سوي آن‌هايي كه ٨سال پيش، مي خواستند مردم به خيابان بروند و رفتند و كشته شدند، همان‌ها كه آن روزها خس و خاشاك گفتنِ احمدي‌نژاد را توهين به ملت ايران ناميدند اما امروز همان‌ها چون اين اعتراضات از سوي خودشان رهبري نشده، مردم را، اين معترضانِ مستقل را كف‌خياباني و آشوب‌گر می‌نامند و خواهان سركوبِ قاطعانه‌ی آنها شده‌اند.
مردم اين روزها از فشارها و ظلم‌هاي ٤٠ساله حكومت استبدادي كه هر روز بيشتر و بيشتر شد، مستقل و بدون رهبر به خيابان‌ها آمدند و مسالمت‌آميز از مطالبات خود گفتند. اما در آن هنگام كه سركوب‌ها و قتل‌ها و ضرب‌وشتم و بازداشت‌ها شروع شد، مردم هم در دفاع از خويش و خواسته‌هايشان خشمگين شدند. از اين خشم مردم به عنوان جنايت نام بردند، اما در واقع به كار بردن كلمه جنايت در برابر سركوب‌ها و اعدام‌ها و ظلم‌های اين ٤٠سالِ حكومت بس كوچك و حقير است!
در خصوص همين روزها گفته نشد كه كپسول‌هاي بزرگ گازهاي فلفل و اشك آور را به سوي صورت معترضان نشانه گرفتند و خالي كردند كه براي خنثي كردنش چاره‌اي جز آتش نيست! نمي‌گويند كه به ناگهان هزاران بسيجی و گارد امنيتی باتوم و چماق به دست به خيابان فرستادند تا مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند!
از نظر من خشونت از سوی هر شخص و به هر دليلي پذيرفتنی نيست اما مدت‌هاست كه مي‌گويم اين حكومت است كه خشونت را به وجود آورده و حال آن را درو مي‌كند! اين سركوبگران هستند كه باعث خشم مردم در اين روزها شدند.
چندي پيش نابودي داعش را جشن گرفتند اما حال هم معترضين و هم آنهايي را كه مردم معترض را به ضرب مستقيم گلوله به قتل مي‌رسانند، داعش خطاب مي‌كنند! احساسات و اعتقادات ديني مردم را وسيله پيشبرد و اهداف شوم خود قرار داده‌اند و از توهين به پرچم ايران مي‌گويند. اما اين ما مردم كف‌خياباني هستيم كه معترضيم به هتك حرمت به كشور و پرچم آن به سبب سياست‌های مستبدانه و خودكامه حاكمانش!
ما خواهان بازگشت عزت و افتخار به ايرانِ عزيزمان هستيم. ما خون رگهايمان را به خون‌خواهان هديه نمي‌كنيم بلكه آن را با افتخار تقديم به انسانيت و حق و حقوق انساني‌مان خواهيم كرد، جان و مالمان را فداي بازگشت‌ شأن ربوده شده انسان در ايران خواهيم كرد. ما خواهان حق و حقوقمان هستيم، خواهان آزادی‌های فردی و اجتماعی، حل معضلاتی همچون فقر، بيكاري، اعتياد، اختلاس، فساد و فحشا، فاصله طبقاتي چشمگير ميان اقشار جامعه، خرج سرمايه‌هاي ملي براي جنگ در كشورهاي همسايه، در حالي كه مردم ايران در فقر به سر ميبرند، عدم وجود آزادي‌هاي بيان، عقيده و مذهب، عدم برابري زنان و مردان ،عدم امنيت شغلي و اقتصادي، عدم به رسميت شناختن اقليت‌های مذهبي و قومي و محروميت آنها از تحصيل و حقوق شهروندی و آزار و اذيت‌های آنها، آزار كودكان و افزايش آمار كودكان كار و خيابانی، وجود موانع بسيار براي تحصيل، ازدواج و تفريحات جوانان، عجين شدن دين و سياست كه منجر به سياست گذاري‌های ناكارآمد و توجيه جنايتهاي حكومت شده است و عقايد و باورهاي ديني و شخصي اكثريت مردم ايران را مورد توهين قرار داده است و عدم انتخاب پوشش و حجاب اجباری تحميل شده، افزايش آمار اعدام ها و سركوب فعالان سياسي ومدني و اجتماعي و...

اين سركوب‌ها و قتل‌ها، اين بازداشت‌ها و حبس‌ها، اين تهديدها و ايجاد رعب و وحشت‌ها، بهاي آزادی‌ست، بهاي به دست آوردن حق و حقوقمان و بهای سعادت بشريت كه بايد پرداخته شود و مي پردازيم!نبايد لحظه‌ای از مقاومت دست برداريم بايد آگاهانه در مقابل سركوب‌ها ايستاد و از تاريخ ايران و دنيا درس بياموزيم، چرا كه تاريخ است كه مدام در حال تكرار است و هيچ پيروزي به راحتي به دست نيامده و هيچ ظلمي هم هرگز پايدار نبوده است، ما نسل سوخته انقلاب تحريف شده ٥٧ و نسل سوخته جنگ ٨ساله و نسل سوخته سركوب‌ها و اعدام‌هاي دهه‌ی٦٠ هستيم. ما فراموش شدگانيم و جز نعره سلاحي نيست! در اين روزها كه بيش از هر روز ديگري دوست داشتم آزاد بودم و در كنار مردم، در اين روزها كه بيش از هر روزي از زنداني بودنم بغض دارم و غمگينم، از پشت همين ميله‌هاي زندان اوين، از داخل بند زنان اين زندان خطاب به مردم شريف ايران خواهم گفت اگر آزادي‌خواهي و حق‌خواهي شما جنايت تلقی مي‌شود، من هم در كنار شما با افتخار يك جنايت‌كارم!

آتنا دائمي
فعال حقوق بشر
بند زنان زندان اوين
17دی ماه