خبرگزاری قاصدان آزادی: به گفته سخنگوی قوه قضائیه، حکم ۵ سال زندان برای عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، قطعی است. اتهام دری اصفهانی "جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان" و "ارتباط با دو سرویس جاسوسی" عنوان شده است.

خبرگزاری فرانسه نوشت: آقای عبدالرسول دری اصفهانی… در میان برخی از متهمان به جاسوسی بوده و اطلاعاتی را به خارجیان ارائه می‌داده است و در ارتباط با دو سرویس جاسوسی قرار داشت.

در همین رابطه اژه‌ای، سخنگوی قضاییه در نشست خبری خود گفت: جاسوسی دری اصفهانی قطعی است و یک پرونده فساد مالی هم دارد. وی ادامه داد، آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین دوتابعیتی بوده در کانادا و ایران. این فرد متهم به جاسوسی بوده و با دو سرویس هم مرتبط بوده است که حکم ۵ سال حبس وی تایید شده و قطعی است و از این جهت باید حکم ۵ سال حبس را تحمل کند. آقای جاسوس همچنین یک پرونده فساد مالی هم دارد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

عبدالرسول دری اصفهانی، از اعضای تیم مذاکره هسته‌ای بوده است.