خبرگزاری قاصدان آزادی: وزیر خارجه فرانسه در دیدار با همتای آلمانی خود در پاریس گفت که فرانسه و آلمان در این مورد هم‌عقیده‌اند که ایران باید در برنامه ‌موشکی خود تجدید نظر کند.

وزیر خارجه فرانسه گفت فرانسه و آلمان توافق کردند رژیم ایران بایستی برنامه موشکی بالستیک خود و تمایلات توسعه طلبانه‌اش در سراسر خاورمیانه را جمع کند.
ژ‌ان ایو لودریان در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی‌اش زیگمار گابریل گفت ما هم‌چنین نظر مشترکی در مورد ضرورت لغو برنامه موشکی رژیم ایران و مطامع توسعه‌طلبانه آن داریم.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه (۱۳ آذر /۴ دسامبر) با زیگمار گابریل، همتای آلمانی خود، در پاریس دیدار و گفت‌وگو کرد. موضوع برنامه موشکی ایران از جمله مسائل مورد مذاکره وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان بود.