خبرگزارى قاصدان آزادى: قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق روز شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد، نیروی پلیس این کشور ۴۱ ایرانی را که بدون ویزا وارد عراق شده بودند را بازداشت کرد.

الاعرجی گفته است که وزارت کشور عراق به همه کسانی که وارد این کشور می شوند هشدار داده است که از هر گونه فعالیت سیاسی که باعث برهم زدن روابط عراق با کشورهای عربی یا دیگر کشورهای همسایه شود، خودداری کنند.