خبرگزاری قاصدان آزادی: جان بولتون در مصاحبه با فاکس‌ نیوز لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران را ضروری دانست و گفت که این اقدام، باید از ۲۰سال پیش صورت می‌گرفت.

جان بولتون بار دیگر خواهان خروج کامل از توافق اتمی شد، و گفت: «ما باید سپاه پاسداران را تقریباً ۲۰سال پیش یا حتی قبل‌تر از آن لیست‌گذاری می‌کردیم... اگر سپاه را به‌عنوان یک سازمان تروریستی نام‌گذاری کنیم، حکومت ایران به تهدیدات توخالی روی خواهد آورد و به اروپایی‌ها شکایت خواهد کرد... آنها به وزارت‌خارجه (آمریکا) نیز شکایت می‌کنند... ولی حکومت ایران از توافق اتمی خارج نخواهد شد... چون این توافق به‌سود آن است... و هرگز هم از آن خارج نمی‌شود».