خبرگزاری قاصدان آزادی:وال استریت ژورنال در گزارشی از مرگ رفسنجانی نوشت: ”ناطران غربی… دریافتند که رفسنجانی بسیار فاسد بود... در سال 1370 در خلال ریاست‌جمهوری رفسنجانی نیروهای رژیم ایران 4ناراضی را در رستورانی در برلین کشتند.

 

بنا‌ به گفته یک افسر اطلاعاتی که در دادگاه جنایی در آلمان شهادت داد، رفسنجانی به‌طور منظم با ”کمیته عملیاتهای ویژه ”که بر سوء قصدهای خارجی نظارت داشت، نشست می‌گذاشت.

دادستانهای آرژانتین اسنادی را جمع‌آوری کردند که نقش رفسنجانی را در بمبگذاری سفارت اسراییل در سال 1370 و بمبگذاری در مرکز جامعه یهودیان در سال 1372 را ثابت می‌کرد که هر دو در بوئینس آیرس بود. هردو حمله بیش از 100نفر را کشت.

همچنین در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی در سال 1374 بود که مأموران رژیم ایران برج های خوبر را در عربستان بمبگذاری کردند و 19سرباز آمریکایی را کشتند.

و این رفسنجانی بود که در سال 1379 گفت: ”اگر یک روز جهان اسلام نیز به تسلیحاتی مانند آن‌که اکنون اسراییل دارد مجهز شود در آن صورت استراتژی امپریالیستها به بن‌بست می‌رسد زیرا استفاده از حتی یک بمب اتمی در داخل اسراییل همه چیز را از بین خواهد برد“.