خبرگزاری قاصدان آزادی: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت گفته صنعت امسال پنج درصد رشد داشته! در حالیکه ٦٠% صنایع تعطیله ، ١٥ تا ٢٠ میلیون بیکار در کشور وجود داره و در بازار رکود بی سابقه ای حاکم است.به نظر میاد ثروت ایشون رشد داشته نه صنعت کشور!

توجه کنید به ثروت آقای وزیر صنعت،معدن و تجارت:

تعدادی از شرکتهایی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت صاحب آن است:

رسا فارمد به شماره ثبت ۳۳۳.۷۹
پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷
ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵
الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳
هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹
برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵
توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲
توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸
توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵
تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹
شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰